domingo, 18 de diciembre de 2011

Pla lector de centre - Activitats diverses entorn a la lectura


Activitats per al Pla lector de centre


Amb l’aprovació de l’Orde 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana, els centres volen posar-se les piles en temes de foment lector a l’aula i al centre. Es considera la lectura un objectiu prioritari, com a eix comú del currículum de les diferents etapes i, per això, es va decidir articular les mesures necessàries perquè l’alumnat desenvolupe i potencie la capacitat lectora, ampliant també el concepte a nous mitjans: les tecnologies de la informació i la comunicació.

Després d’aquesta Orde, es presentaren unes directrius per a l’elaboració d’un Pla de Foment de la Lectura en centres de la Comunitat.
Per tot això, Bromera Edicions i la professora i investigadora de literatura infantil i juvenil, Gemma Lluch, preparen un llibre sobre el Pla de Lectura de centre. En aquest llibre es defineix el que és un Pla de lectura de centre, s’explica la importància d’avaluar els resultats, les claus de la lectura i de l’escriptura virtual al centre i els criteris per seleccionar lectures. Es donen algunes idees per realitzar activitats entorn a la lectura (en tots els seus formats), s’anima a compartir aquestes lectures a la xarxa (els adolescents, cada vegada des de més joves, utilitzen les xarxes per comunicar-se, què millor que aprofitar aquesta eina per apropar la lectura als alumnes)...
Es tracta d’ajudar al professorat a elaborar un pla amb bones idees, útil i funcional, però, sobretot, que anime i recolze en el foment lector.
Per aquest motiu, m’uneix a aquesta iniciativa i vos propose algunes activitats per posar en practica al centre.
Una de les coses de les que me n’he adonat al llarg de la meua experiència és que els xiquets i xiquetes es agrada sentir-se importants, protagonistes, els agrada saber que el que fan té importància. Per aquest motiu, em centraré en aquest objectiu. 
Il·lustració Ester García

     Aprendre amb el periòdic

Es tracta d'un programa que utilitza la premsa escrita com un recurs didàctic més a l'aula. Va dirigit a totes les etapes i nivells educatius i es pot desenvolupar en totes les àrees/matèries. Si s’aconsegueix que les diaris de la zona col·laboren seria perfecte i molt més enriquidor per a l’activitat.
Amb els diaris locals i nacionals que es reben al centre, xerrades de periodistes o directors d’aquestos mitjans, es podrà conèixer millor aquest món del periodisme. S’ensenyarà també la versió web dels diferents diaris que es veuen (i més si no es reben tots els diaris desitjables).
Els alumnes recolliran les notícies més interessants i a partir d’ací aniran creant el seu propi diari: amb aquestes notícies locals, comarcals o nacionals (les que creguen més populars), amb les seues notícies sobre el centre, amb les seues crítiques literàries o comentaris sobre pel·lícules, creacions literàries dels alumnes i altres tipus d’activitats. La revista pot ser en paper, però crec que és molt més curiós actualment fer-ho en línia, a la web, mitjançant un bloc o web (potser un apartat de la web del centre).
Que es pretén: generalitzar l'ús del periòdic com un recurs didàctic que proporciona un context d'actualitat a la tasca educativa; promoure l'hàbit de la lectura de periòdics entre l'alumnat (llegint periòdics també s'aprèn); millorar la capacitat de comprensió dels missatges del llenguatge periodístic i desenvolupar en l'alumnat la capacitat crítica respecte als missatges dels mitjans de comunicació. L’alumnat es sent protagonista d’aquesta activitat. A més, el bloc pot relacionar-se amb altres activitats que es realitzen dins del pla lector del centre.
L’alumnat ha de trobar-se protagonista viu del que fa, de les seues lectures i de les seues creacions. S’ha de considerar lliure i saber que les seues produccions són respetades. No cal escatimar esforços en realitzar exposicions, mostres i tantes activitats com calguen per mostrar a la resta de la comunitat educativa el seu treball, el treball de l’alumnat.


Intercanvi de savieses
Una altra activitat que m’agrada molt i que caldria posar en practica amb una associació de jubilats o d’ames de casa de la localitat és la que jo anomene intercanvi de savieses: consisteix en establir una unió, una col·laboració, entre persones majors o mares (o pares) i els més menuts. Es tracta de fer un intercanvi de coneixements: tradició oral per noves tecnologies, uns expliquen llegendes o històries i els altres els ajuden amb el funcionament de l’ordinador, per exemple.  


Il·lustració Ester García
Per altra banda, i com a bibliotecària que sóc, no es pot oblidar difondre la biblioteca escolar i la d’aula, així com establir un contacte en la biblioteca municipal per fer activitats i també préstecs. Si a la biblioteca del centre fem col·laboradors (realitzen els préstecs, recomanen llibre a altres alumnes i inclús, realitzen suggeriments d’adquisicions).


Són moltes les activitats que es poden fer, sabem que els professors ja teniu molta feina, però no deixeu que els alumnes no s’aprofiten de la lectura, de què gaudeixen d’ella i que no deixen de compartir-la amb els altres companys i també amb el professorat. Aquestes relacions són fonamentals per triomfar i aconseguir fets. 


Per acabar, què millor que prohibir un llibre o dir que és molt difícil o que no és per als alumnes o que passaran molta, molta por, per a aconseguir que tota la classe comence a llegir, aquella mateixa nit, el llibre “prohibit”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario